Goran Jankuloski

Managing Partner, Žiška

Za sebe kaže da je „Jack of all trades, master of some“. U advertajzing je ušao slučajno 2011. godine, a kada je otkrio digital, odlučio je da se zadrži. 2016. godine postao je preduzetnik, otvorivši digitalni kreativni shop Žiška, ali tek 2017. je prvi put u kafani ćevape platio karticom firme. Kada ne razmišlja o kreiranju sadržaja i upotrebi live formata, sedi okružen brojnim Excel tabelama, i tada ga ne treba prekidati.