Guneš Vural

Digital Manager, European travel commission

Guneš Vural je fokusiran na marketing gde želi da donese promene kroz rano usvajanje i primenu novih tehnologija. Guhneš je završio European Studies and International Relations a za sebe kaže da je kreativac, entuzijasta i da voli da pronalazi nova kreativna rešenja za stare probleme.
Trenutno radi na stvaranju saradnje između javnog i privatnog sektora na evropskom nivou zajedno sa svojim kolegama u Evropskoj Putnoj komisiji. Evropska putna komisija nastavlja da podržava članove nacionalnih turističkih organizacija da primenom digitalnog marketinga rade na jačanju i podizanju konkurentnosti turističkih destinacija Evrope.

Keynote