Miloš Gajić

Internet marketing menadžer, Seoski turizam Srbije

Kao deo organizacije Seoski turizam Srbije, Miloš je zadužen za promociju ovog vida turizma na internetu. Viralne kampanje koje je kreirao rezultirale su značajnim povećanjem prometa turista. Poslednjih godina radi na povećanju broja rezervacija svih subjekata u seoskom turizmu koristeći kombinaciju emali marketinga, društvenih mreža i PPC kampanja.

Digitalni marketing kao sredstvo za uvećanje broja rezervacija

U poslednjih godinu dana Seoski turizam Srbije povećao je promet na sajtu selo.rs čak 3x. To je dovelo do povećanja broja rezervacija svih vlasnika smeštaja na ovom sajtu. Sve ovo postignuto je kombinacijom različitih kampanja na internetu koje će vam Miloš predstaviti na Webiz edukaciji.