Srećko Šekeljić

Digital Marketing and Communications Expert, Societe Generale Srbija

Ekspert za digitalne komunikacije u banci Societe Generale Srbija. Pre ulaska u korporativni svet, savetovao i vodio preko 100 projektnih timova i organizacija u sprovođenju kampanja i razvoja odnosa sa lokalnom zajednicom. Upravljao je Fondom za inovacije na USAID-ovom programu Civil Society Advocacy Initiative, programom za mlade lidere Narodne kancelarije Predsednika Srbije, web inicijativama i nacionalnim kampanjama javnog zagovaranja. Od 2007. blogovao o aktivizmu na VIP blogu B92. Suosnivač jednog online medijskog startapa i Centra za razvoj liderstva.

Kako da razvijete svoju content marketing strategiju