Jelena Ristić

Director of EngineeringToptal

Biografija

Jelena Ristić završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment. Programiranjem je počela da se bavi na završnoj godini osnovnih studija. Uže područje interesovanja su mobilno poslovanje i mobilne aplikacije. Istražuje različita područja primene mobilnih tehnologija sa fokusom na korišćenje mobilnih tehnologija u obrazovanju. Profesionalnu karijeru je započela uspostavljanjem kontakata sa više domaćih kompanije za koje je radila kao spoljni saradnik na projektima mobilnih aplikacija. Na taj način je dobila priliku da sarađuje sa kompanijama kao što su: ”Ernst&Young”, ”L’Oreal”, ” Burjuman”, ”ComTrade” i druge. Zatim 2015. godina aplicira i postaje deo svetske mreže frilensera Toptal, koji joj je omogućio da svoje iskustvo proširi i direktno sarađuje sa brojnim inostranim kompanijama i startapovima. Ubrzo postaje ”Technical screener”, a zatim i ”Director of engineering and recruiting” u Toptalu. Na ovoj poziciji direktno sarađuje sa klijentima i omogućava im da za svoje projekte nađu odgovarajuće programere i da ih uspešno sprovedu. U slobodno vreme, i dalje se bavi programiranjem aplikacija, istraživanjem novih tehnologija i novih primena tehnologije, kao i širenjem znanja i obukom drugih potencijalnih talentovanih programera.