dr Kosta Jovanović

rukovodilac Laboratorije za robotiku ETF

Biografija

Kosta Jovanović je rukovodilac Laboratorije za robotiku (ETF Robotics Laboratory) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu gde je doktorirao 2016. godine. Usavršavao se u kompaniji SMS Siemag, Tehničkom univerzitetu u Minhenu i Nemačkom centru za svemirska istraživanja (DLR), sve u Nemačkoj. Bio je stipendista i koordinator Alumni kluba Fondacije dr Zoran Đinđić, programa Nemačkog odbora za ekonomsku saradnju sa istokom (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Jovanović je član tima sa ETF-a koji je učestvovao na evropskom projektu Eccerobot svrstanim u najveće tehnološke koncepte u svetu 2011. Za dosadašnja dostignuća je višestruko nagrađivan: takmičenja u oblasti robotike u Rimu (2015) i Istanbulu (2011), AmCham Hero nagrada Američke privredne komore u Srbiji (2018), najbolji mladi naučnik u Srbiji (portal Superste, 2013), Nagrada grada Beograda (2013), Nagrada Fondacije Nikola Tesla (2012), Nagrada Univerziteta u Beogradu (2011). Objavio je preko 30 naučnih radova i trenutno je koordinator 2 projekta u oblasti robotike.

Predavanje

Dokle su stigli humanoidni roboti!?

Razumevanje principa funkcionisanja čoveka su predmet istraživanja već vekovima. Kreiranje veštačkog čoveka je san čovečanstva još mnogo duže! Ovaj san je poslednjih nekoliko godina rezultovao vrtoglavom razvoju humanoidne robotike kao naučne discipline. Nema sumnje da će servisni robot, personalni asistent, neminovno biti čovekolike strukture da bi se uklopio u okruženje potpuno prilagođenu čoveku. Predavanje će pokazati koliko smo daleko stigli na tom putu!