Doc. dr Mihailo Jovanović

direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pri Vladi Republike Srbije

Biografija

Diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode.

Panel

Srbija i 4. industrijska (r)evolucija

Na panelu Srbija i 4. industrijska (r)evolucija saznaćete:

Koliki je stepen poslovnog okruženja za tehnološko preduzetništvo?
Šta je po tom pitanju uradio javni, a šta privatni sektor?
Šta uraditi u obrazovnom sistemu, a šta u neformalnoj edukaciji, da bismo uspeli da održimo korak sa rapidnim promenama poslovnih zahteva?
Koliko su programi prekvalifikacije i dokvalifikacije dali rezultate?