Milan Novaković

Principal ArchitectMicrosoft Development Center Serbia

Biografija

Milan Novaković se bavi razvojem distribuiranih sistema i cloud baza podataka u Microsoftu. Kroz rast Microsoft razvojnog centra sa 20 na 200 ljudi stekao je značajno iskustvo u razvoju timova i inženjera svetskog kalibra. Veruje da je IT svetla tačka naše zajednice i godinama sa drugim kolegama ulaže energiju u nju kako bi pomogli sami sebi.

Predavanje

Berkli u Srbiji? Da, moguće je!

Šta nam je potrebno da bismo imali po jedan novi Nordeus ili SBG svake godine? Koliko nam je potrebno da ovde iznikne novi Caltech, Stanford ili Berkeley? Kako imati svetsku karijeru ovde u Srbiji? Šta svako od nas može da uradi u ovoj jedinstvenoj prilici u kojoj smo se našli?