Tijana Momirov

Biografija

Tijana Momirov je software inženjer iz Novog Sada, ali sada već skoro 8 godina bez stalne rezidencije, živi sa rancem i laptopom menjajući kontinent svakih par meseci. Nove destinacije, nova prijateljstva, nova iskustva, ali u isto vreme i novi izazovi u karijeri. Poslednjih godina radi kao freelance konsultant za startupe, u oblasti produkt menadžmenta, menadžmenta distribuiranih timova, lansiranja MVP proizvoda etc. Život i rad nezavisan od lokacije kao koncepti internet doba su tema na koju Tijana voli da piše i priča, verujući da već imamo tehnologije koje nam omogućavaju više slobode u svakom aspektu života, i da je budućnost svakako u tom smeru.

Predavanje

Svet je moja kuća

Na Webiz konferenciji pričaćemo o organizaciji života nezavisno od lokacije, vezama sa nomadskom zajednicom i učestvovanju u grupama i dešavanjima, freelancingu, online komunikaciji sa kolegama, i pokušati da odgovorimo na sva pitanja iz publike. :)