Vuk Kosovac

izvršni direktor marketingaSociete Generale Srbija

Biografija

Pridružio se timu Societe Generale Srbija pre 14 godina, gde je bio zadužen za različite strateške i operativne poslove u banci. Učestvovao u razvoju Societe Generale franšize u Evropi i Rusiji. Izvršni direktor marketinga u banci od 2011. godine. Zalaže se za digitalizaciju i redefinisanje tradicionalnog pristupa finansijskim uslugama. Na čelu je timova koji se bave inoviranjem i razvojem finansijskih proizvoda banke, segmentacijom klijenata, data miningom, advertajzingom i komunikacijama. Među mnogim inovacijama koje razvija u bankarstvu, vodio je uspostavljanje prve digitalne ekspoziture u Srbiji i regionu.

Panel

Srbija i 4. industrijska (r)evolucija

Na panelu Srbija i 4. industrijska (r)evolucija saznaćete:

Koliki je stepen poslovnog okruženja za tehnološko preduzetništvo?
Šta je po tom pitanju uradio javni, a šta privatni sektor?
Šta uraditi u obrazovnom sistemu, a šta u neformalnoj edukaciji, da bismo uspeli da održimo korak sa rapidnim promenama poslovnih zahteva?
Koliko su programi prekvalifikacije i dokvalifikacije dali rezultate?