Željko Crnjaković

CEO

Biografija

Željko je internet preduzetnik. Od 1999. Godine se bavi engleskim jezikom i komunikacijama, a poslednjih trinaest godina se bavi marketingom. U poslednjih 5 godina je radio sa preko 450 različitih klijenata na preko 700 projekata produkcije animiranih marketing videa. Osnivač je agencije za kreiranje digitalnog sadržaja Solutium, a ujedno je i koordinator InfostudHub-a i Startit Centra Subotica.

Predavanje

Put do preduzetničkog mindset-a

Kažu da se preduzetnik rađa, ali nažalost u našem razvoju mi ne znamo šta volimo a šta ne, šta znamo ili ne, za šta smo podobni ili ne. Takođe, kažu da se ljudi vremenom ne menjaju, ali ljudi se menjaju, rastu i urastaju u svoje uloge – samo je pitanje koliko su voljni da rade na postizanju onoga što žele i koliko brzo žele rezultate. Jer igra preduzetništva nije sprint, već maraton.