Razvijati inhouse tim za digitalni marketing ili angažovati agenciju?

Kada je bolje formirati interni tim za digitalni marketing, a kada da angažujete agenciju ili honorarnog saradnika?
Univerzalno ispravan pristup ne postoji, ali Ivan Bildi i njegovi sagovornici u dvouglu pokušaće da vam predoče šta su prednosti i mane sa kojima su se u praksi susreli oni koji su odabrali jedno ili drugo.