Adam Kovač

Senior M&A Consultant, Ernst & Young

Biografija

Adam je senior u Ernst & Young-u sa četiri godine iskustva. Radio je na due diligence projektima sa strane kupca i na M&A mandatima sa strane prodavca, kao i na projektima istraživanja tržišta i projektima restrukturiranja. Specijalizuje se za IT/Tech industriju. Iskustvo stečeno u EY-u prenosi talentima FON-a kroz predavanja i mentorske programe. Mentor je i lokalnim startup-ima.

Predavanje

Digital company checklist – from strategy to operations

Being Digital - Kako da zamislimo izazove digitalne transformacije (i objasnimo ih šefovima/klijentima)?
Digital Agenda - Šta u kompaniji podleže digitalnoj transformaciji? Odaberite vaš prvi izazov!
Digital Engine Room – Ernst & Young je koristio startup/agilne pristupe u projektu digitalne transformacije Emirates Airline-a; Kako vama mogu koristiti?