Aida Maslan

marketing menadžer, Optical

Biografija

Prvi poslovni uspeh ostvarila je kao apsolvent Ekonomskog fakulteta BU, kada je 2014. godine vodila tim na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju Srbije. U konkurenciji od 131 tima, SMS Vaga zauzela je drugo mesto.
Od tada aktivno radi na razvijanju brenda SMS Vage, širenju na inostrana tržišta, pregovorima sa partnerima ali i u samoj prodaji i prezentaciji na sajmovima. Smatra da je od izuzetne važnosti da što češće bude u kontaktu sa krajnjim kupcima kako bi na osnovu tačnih i realnih povratnih informacija donela odgovarajuće strateške odluke.

Predavanje

Zašto ne možemo zaustaviti informacione tehnologije?

Kako to da je srpski pčelar tehnološki osvešćeniji od pčelara iz Evropske Unije? Šta će se dešavati sa SMS Vagom u budućnosti i gde su njene granice? Na ovom case study-u pokušaćemo da dođemo do što više odgovora, ali još važnije - postavićemo mnoga pitanja koja treba da podstaknu razmišljanje i potencijalno dovedu do novih ideja.