Aleksandar Blagojević

Digital branch & support manager, Societe Generale Srbija

Member of e-Government Alliance Presidency, NALED

Biografija

Aleksandar još 1995. započinje svoj start-up Mips - jedan od prvih na prostoru Srbije koji je sakupljao i obrađivao informacije o slobodnim kamionima i robi. Nakon angažmana u telekomunikacijama i software industriji, započinje bankarsku karijeru u Nacionalnoj štedionici, a zatim Raiffeisen banci gde razvija i vodi kartice, contact centre, alternativne kanale prodaje i CRM.
Krajem 2013. se pridružuje Societe Generale banci gde preuzima contact centar i radi na razvoju prve online ekspoziture u Srbiji, lansirane 2015., koja je omogućila prvi potpuno online i paperless proces realizacije bankarskih proizvoda korišćenjem e-kanala i e-dokumenata, čijim radom rukovodi i sada.
Aktivno učestvuje u promeni zakonskog okruženja kao potpredsednik Saveza za e-Upravu Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (NALED).