Ana Danilović

Digital Account Manager, Executive Group

Biografija:

Ana je fotograf po profesiji, menadžer po zaposlenju, digitalac po opredeljenju. Zvanični influenser Marfijevog zakona od 1992.