Dimitrije Ostojić

osnivač, DEFAULT design

Biografija:

Vlasnik online marketing agencije DEFAULT design, koja se fokusira na leadgeneration, marketing automatizaciju i vebsajt personalizaciju. Organizator prve online konferencije na ovim prostorima LeadCon. Diplomirani ekonomista koji se više od tri godine aktivno bavi edukacijom iz oblasti online marketinga putem besplatnih vebinara. Sertifikovani consultant za konverziju i marketing automatizaciju (od strane Leadpages i Drip).

Predavanje:

Marketing automatizacija korišćenjem višestrukih kanala online komunikacije

Šta je to marketing automatizacija?

Kada je dobro koristiti marketing automatizaciju?

Višestruki kanali komunikacije u cilju konverzije (prodaje).

Strategija kao prvi korak automatizacije.

Arhitektura komunikacije i povezivanje različitih kanala u celinu.

Case study (univerzalni elementi primenjeni na LeadCon konferenciju).