Ivan Bildi

Direktor, Likes and Cookies

Biografija:

Nakon master studija i rada u Londonu odlučio je da se vrati u Srbiju i osnuje agenciju za digitalni marketing (danas poznatu kao Likes & Cookies) koja u poslednje 2 godine doživljava veliki rast i vodi neke od najvećih brendova u regionu. Kroz brojne treninge i savetovanja prenosi svoje znanje i iskustvo i razvija digitalne marketing timove za mnoge firme u Srbiji.

Predavanje:

Tri platforme za dva busta i konverziju

2018. godina je obeležena algoritmima i mašinskim učenjem.
Kako je to uticalo na tip reklama na Facebooku koje daju najbolje rezultate i da li je targetovanje važno kao pre?
Kakva je to tajna veza između Instagrama i E-commerca, i da li to LinkedIn oglašavanje ulazi na mala vrata?