Ivan Tanasković

Internet Marketing Manager / Mozzart

Biografija

Specijalista E-Commerce poslovanja sa više od 10 godina iskustva u Internet prodaji na domaćem i inostranom tržištu. Od aprila 2018. godine osnivač prvog domaćeg E-Commerce Internet magazina na adresi www.e-commerce.co.rs

Predavanje

Ne pucaj na slepo, koristi segmentaciju i povećaj prodaju. Praktični primeri i ideje.

Najveća greška je pokušavati prodati svoj proizvod ili uslugu svima, kroz sve kanale. To je kao "pucati na slepo”, a to (više) ni jedna ozbiljna firma ne radi. Umesto toga, potrebno je segmentirati korisnike i izabrati one grupe koje možete najbolje da uslužite, odnosno da na najbolji način zadovoljite potrebe kupaca izabranog segmenta. Zahvaljujući segmentaciji, firma može efikasnije da deluje na izbranom ciljnom segmentu i da svoje proizvode, usluge i komunikaciju usmerava prema onim kupcima, čije potrebe može na najbolji način da zadovolji i od kojih može da ima najviše koristi.

SHARE: