Kristijan Šujević

Co-Founder & Studio Manager / Nova Iskra

Biografija

Kristijan je jedan od suosnivača Nove Iskre, gde istovremeno radi na razvoju saradnji i specijalnih projekata sa organizacijama iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Kroz Nova Iskra konsalting i dizajn agenciju – Nova Iskra Studio, razvija relacije sa kompanijama i pojedincima različitih kalibara, sa kojima uglavnom radi na projektima i treninzima zasnovanim na “user-centered” metodologijama fokusiranim na razne procese transformacija – organizacije, programa, proizvoda i usluga.
Poslednjih nekoliko godina specijalizovao se u facilitiranju i mentoriranju multidisciplinarnih timova koristeći inovativne metodologije u radu za upravljanje kreativnim procesima.

Predavanje:

Kako Design Thinking može da pomogne u digitalnoj transformaciji organizacije?

Tehnologije sve više menjaju ponašanje krajnjih korisnika i klijenta, samim tim i načine poslovanja čime dovode do složenih izazova koji zahtevaju inovativna rešenja. Kako bi otkrili nove mogućnosti i preoblikovali se u pravcu digitalnih transformacija, mnoge organizacije su se od tradicionalnog analitičkog razmišljanja okrenule ka Design Thinking-u, metodologiji koja ne razmatra rešenja unapred, već ispituje sve parametre izazova i problema kako bi došla do alternativnih rešenja na zadovoljstvo kako krajnjih korisnika tako i samog biznisa.

SHARE: