Mirjana Odić

nezavisni stvaralac i autentična domaćica

Biografija:

Po obrazovanju slikar, po opredeljenju stvaralac, po prirodi divergentna, trenutno završava umetničko doktorsko istraživanje sa temom “Crtež od ličnog do participativnog”. Za proleće planira objavljivanje knjiga o kreativnosti, projekat u procesu “Ugrožene vrste” kojim se bavi već godinama.

Ukratko, trajno okupirana istraživanjem kreativnosti, okruženjem, prirodom, komunikacijom, procesom stvaranja i čovekovim bivstovanjem u ovom svetu. Svoju stvaralačku prirodu, uvek vođenu radoznalošću, ostvaruje kroz multimedijalni i transdisciplinarni umetnički pristup.

Osnovna i krajnja zamisao ipak ostaje ono sa čime smo u deficitu – ljubav, radost i igra, uprkos svakodnevnici, koja je takva kakva jeste i koju možemo menjati samo ako menjamo sebe. Biografije smatra dosadnim, ali zato voli poeziju i pritajenost.