Nadica Milanović

Menadžer za inovativne projekte / Delta Holding

Biografija

U Delta Holdingu na različitim pozicijama radi od 2007. Zadužena za sistematizaciju procesa inovacija i koordinaciju rada Komiteta za inovacije. Menadžer programa Delta Biznis Inkubator, namenjenog razvoju startapa iz oblasti poljoprivrede, nekretnina, logistike i distribucije.

Predavanje:

Inspirisani inovacijama

Inovacije su sada aktuelna tema i o njima svi pričaju, iako nisu svi sigurni šta zapravo inovacija jeste, a šta nije.
Da li je dovoljno da inovativnost imate u svojom misiji i viziji da biste bili inovativni ili tu postoji nešto više i šta?
Da li su zaposleni pasivni posmatrači i izvršioci nečijih naloga ili aktivno učestvuju u procesima inovacija?
Delta Holding posluje 28 godina i svoje iskustvo pristupa procesima inovacijama, kako motiviše zaposlene da aktivno učestvuju i predlažu nove ideje, podeliće sa učesnicima ovog predavanja.

SHARE: