Nana Radenković

Suosnivačica i Menadžerka programa / Nova Iskra

Biografija

Nana je jedna od suosnivača Nove Iskre, gde je fokusirana na kreiranje mentorskih programa, treninga i radionica namenjenih pojedincima, organizacijama i kompanijama koje su zainteresovane za preuzimanje aktivne uloge u procesima transformacije - kako sopstvenih kapaciteta i poslovanja, tako i kroz kreiranje novih načina na koji bi mogli učiti, živeti i raditi u budućnosti. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a iza sebe ima veliko iskustvo rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Profesor je na Fakultetu za Medije i komunikacije u Beogradu i mentor u okviru Nelt edukativnog programa i Kreativnog mentorstva.

SHARE: