Nandor Vereš

Biografija

Rođen 1988. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu završio u Neuzini, gimnaziju prirodno-matematički smer u Zrenjaninu, nakon čega upisuje Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer menadžment.
Nakon završenih studija vraća se u porodičnu Zemljoradničku Zadrugu Agrosoj iz Neuzine gde inicijalno preuzima deo poslova vazanih za finansije i trgovinu repromaterijalima. Nakon 2 godine, povereno mu je mesto direktora. Zadruga je logički postavljena oko 2 osnovna profitna centra, trgovine (robom i repromaterijalima) i proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo), a kao podrška tu su administracija i računovodstvo.
Stalnim fokusom na inovacijama zadruga konstantno radi na postizanju što veće produktivnosti i efikasnosti, te ovo i vidimo kao osnovni razlog njegog razvoja, stabilnog pozicioniranja i postizanja konkurentske prednosti na tržištu.

SHARE: