Petar Kovačević

Global Technology Services Leader Serbia/Montenegro/Macedonia/Albania, IBM

Biografija

Rođen u Beogradu, gde je završio Matematičku gimnaziju i Elektrotehnički fakultet na katedri za Telekomunikacije. Nakon fakutleta radio u IT službama Delta banke i Banca Intesa Beograd. Posednjih 11 godina zaposlen u IBM Srbija, gde od 2015. godine rukovodi tehničkim servisima.