Dr Rajna Dragićević

redovni profesor Katedre za srpski jezik, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Biografija:

Rajna Dragićević je završila Grupu za srpski jezik i opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na istom fakultetu. Predaje nekoliko predmeta u vezi sa leksikologijom i leksikografijom srpskog jezika na osnovnim, master i doktorskim studijama Filološkog fakulteta u Beogradu. Rajna Dragićević je upravnik Katedre za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta i predsednik Saveza slavističkih društava Srbije. Objavila je pet monografija i više od 250 radova iz oblasti leksikologije, tvorbe reči, lingvokulturologije i leksikografije srpskog jezika.

Predavanje:

Lajkujete li srpski jezik 2.0?

Ekspanzijom interneta u poslednjih desetak godina došlo je do velikog broja društvenih i kulturnih promena. Promene u društvu i kulturi neminovno utiču i na jezik.

A kakve promene su se pod uticajem razvoja interneta i online medija dogodile srpskom jeziku?

Da li je lajkovanje, šerovanje, akaunt menadžeri i selfiji zaista deo nove leksike i ko za to snosi odgovornost?

Odgovore na ova pitanja, konkretne primere, kao i predloge za poboljšanje jezika u medijima čućete tokom predavanja dr Rajne Dragićević.