Svetozar Krunić

Head of User Acquisition / ActiveCollab

Biografija

Iskustveno potiče iz biznisa, dok su opšte aktivnosti fokusirane na akviziciju korisnika i upravljanje performansama, inoviranjem svakog koraka tog procesa. Želja za dubinskim razumevanjem ponašanja korisnika i njegove aktivacije, analitike i tehnologije usredsređuju Krunićev rad na usklađivanje sa stejkholderima, globalnim i lokalnim ciljevima omogućavajući biznisima da posluju na najvišem nivou.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu na smeru Marketing menadzment. Trenutno na poziciji Head of User Acquisition u domaćoj kompaniji ActiveCollab.

Predavanje

Business Intelligence & User Acquisition in Digital Action: Data still beats opinion

Kada imamo podatke, trebalo bi da ih koristimo. Šta opredeljuje uspešnost, kako je merimo i kako postavljamo KPI? Kako da hakujemo Google Analytics, jer... Prediktivna analitika češlja podatke o posetiocima, kupcima i pokušava da utvrdi da li je sledeća poseta na sajtu sklona konverziji. Pomoćiće vam da opredelite i valorizujete digitalne kampanje. Razmislite o tome, tehnologije će dolaziti i odlaziti, ali uz odgovarajuću strategiju korisćenjem rešenja koje osmislite kompanija će osetiti prednosti prave inteligencije sakrivene u podacima.

SHARE: