Vlad Stanescu

Business Developer Director for Leonardo Solution, SAP CEE

Biografija

Vlad je specijalizovan za Cloud, Mobile and IoT rešenja sa fokusom na pružanje pomoći kompanijama u operativnoj efikasnosti, stvaranju novih prihoda i dobijanju prednosti među konkurentskim kompanijama usvajanjem inovativnih tehnoloških rešenja. Iskusan u kreiranju strategija digitalne transformacije, usvajanju novih poslovnih modela i rešavanju kritičnih tačaka u primeni tehnologije.

Predavanje

Meet SAP Leonardo - The Power of Intelligent Technologies

Gde treba započeti putovanje kroz digitalnu transformaciju?
Kako da poverujete u obećanja novih tehnologija, a da pritom ne ugrozite trenutno poslovanje?
Tokom ove prezentacije otkrićete kako je SAP pomogao različitim kompanijama i institucijama širom sveta da usvoje inovacije i postanu konkurentniji i efikasniji u svakodnevnom poslovanju.