Predavanje:

Kako iz Srbije plasirati globalni centar za inovacije?

Na svom putu ka razvoju inovacija i digitalizaciji industrije, Srbija se suočava sa brojnim izazovima.
Koje ideje treba razmotriti i koje korake preduzeti, sa ciljem jačanja inovativnih kapaciteta i boljeg pozicioniranja u oblasti tehnologije i inovacija?