Biljana Ždrale - Webiz
Biljana Ždrale
CEO / Boostowski

Biografija:

Biljana je završila psihologiju, ali se već više od 20 godina bavi prodajom. Kao konsultant u Mercuri International pomaže kompanijama da unaprede svoje prodajne rezultate kroz unapređenje zaposlenih, prodajnih sistema i prodajnih procesa. 

Pre 2 godine je zajedno sa kolegom osnovala startap odnosno aplikaciju Boostowski, koja je namenjena – unapređenju prodaje u maloprodaji.

Udata je i majka 17-godišnjih blizanaca.

Panel:

Razvoj kroz ulaganje u ženske startape u Srbiji

U 2020. je samo 2,3% investiranog novca uloženo u startape koje vode žene. A zna se da je povrat investicije od ovakvih startapa više nego dvostruko veći (u poređenju sa startapima koje vode muškarci). Sa druge strane – samo 12% donosilaca odluke u VC fondovima su žene.

Kako je moguće da jedna tako mlada i “urbana” privredna grana dozvoljava takvu razliku u polovima?