Jan Kobler - Webiz
Jan Kobler
Partner / South Central Ventures

Biografija:

Jan Kobler je partner u South Central Ventures, investicionom fondu koji se fokusira na ulaganja u tehnološke kompanije u ranoj fazi razvoja u Jugoistočnoj Evropi. Tokom protekle četiri godine, Jan je vodio ili radio na više od 25 investicija u startape iz ovog regiona. Sa velikim entuzijazmom sarađuje sa osnivačima i kao aktivni partner im pomaže da izgrade svoje biznise. Pored iskustva sa investicijama, Jan je takođe proveo značajan deo svoje karijere na različitim poslovima u samim kompanijama u ranim fazama razvoja. Pre svega, bavio se razvojem poslovanja, upravljanjem operacijama i finansijskim upravljanjem.

Panel:

STRATEGIJA RAZVOJA STARTAP EKOSISTEMA: ZAJEDNIČKI PODUHVAT