Jelena Bratić - Webiz
Jelena Bratić
Services Lead Multy-Country / Microsoft

Biografija:

Jelena se bavi razvojem servisa u Microsoft-u za širi region (Adriatic, Balkan, Baltic, Ukraina i CIS) sa fokusom na primeni cloud rešenja u enterprise okruženju kao i podršci u digitalnoj transformaciji kako bi se obezbedio poslovni rast, prilagodilo poslovanje novim trendovima te kroz primenu naprednih tehnologija ostvarili bolji poslovni rezultati. Njen fokus je optimizacija poslovnih procesa, organizacije i poslovne kulture u skladu sa digitalnom transformacijom, kao i unapređenje informacione bezbednosti na svim nivoima, kako bi se obezbedilo adekvatno poslovno okruženje koje može da efikasno primeni nove tehnologije.

Panel:

Kako možemo da imamo više žena lidera u hi-tech kompanijama?

Nove tehnologije, njihova primena i razvoj, zahtevaju jedan sveobuhvatni pristup, koji takođe uključuje kreativnost i humanističke discipline. Već živimo u svetu koji se popularno naziva Industrija 4.0, u svetu u kome se očekuje da će za 10 godina, 80% svih radnih mesta biti u oblasti STEM-a, a informatika ima sve veću zastupljenost u obrazovnim programima.

Nisu samo programeri i IT administartori potrebni IT industriji, traženi su i dizajneri drugi kreativci, i sve je veće prisustvo društvenih nauka u IT industriji (nova zanimanja u domenu mašinskog učenja, predviđanja, informacione bezbednosti, project management, govermenace, primena računara u psihologiji ….)

Primer je Microsoft razvojni centar, koji je prepoznao prednosti većeg učešća devojaka u timovima i unapređenja koji one donose pre svega u komplementarnosti i drugačijem pristupu poslu.