Kosta Andrić - Webiz
Kosta Andrić
Executive Director / ICT HUB

Biografija:

Kosta je izvršni direktor ICT Hub-a još od 2014. godine, kada je ICT Hub uspostavljen kao inkubator za tehnološke startape, vodio ga je ka tome da postane jedinstveni inovacioni centar i vodeća organizacija koja podržava tehnološko preduzetništvo i startape u Srbiji. Izvršni je direktor i u ICT Hub Venture, investicionom fondu koji ulaže u startape u ranoj fazi razvoja. Kosta je pionir u povezivanju tehnoloških startapa sa korporacijama u Srbiji, utičući na to da lokalni centri velikih multinacionalnih kompanija otvore svoja vrata saradnji sa startapima.

Panel:

Saradnja korporacija i startapa: ključ za izgradnju win-win partnerstava

Ova panel diskusija će pružiti odgovore na pitanja kako je došlo do partnerstva kompanija, kako trenutno izgleda njihova saradnja i ono najbitnije – na koji način su ove dve kompanije, različite u svojoj veličini i onome što ih izdvaja na tržištu, odlučile da udruženim snagama realizuju svoju viziju? Prednosti koje donosi ovakav vid saradnje nisu iste za obe strane, ali su dovoljno značajne da ih ne samo ujedine oko ispunjavanja zajedničkog cilja, već i donose novu vrednost celom inovacionom ekosistemu.