Maja Perović Baines - Webiz
Maja Perović Baines
CMO / IPification

Biografija:

Held leading marketing roles within few CPaaS companies, serial  entrepreneur, helping B2B companies drive sales and scale marketing  efforts, generating multi million USD MRRs.

Webiz duo:

SNAGA I PERSPEKTIVE PODRŠKE INOVACIJAMA UNUTAR KOMPANIJA

Najbitnije je kreirati kompanijsku kulturu koja: ima dovoljno orgainizacione fleksibilnosti tako da svakodnevni rad I resavanje problema moze da se desava izvan definisanih procedura I procesa. Da se angazuju ljudi koji imaju limitless  mind-set, tj cija kreativa u resavanju problema u stvari dovodi do malih revolucija unutar kompanije. I da se menadzment bira tako da ne kreiraju yes-man strukturu. Yes-man I linearna struktura sa million procedura kreira rigidnost koja ubija svaku inovaciju. 

Takodje negovati kultura koja se ne boji promene I transformacije, vec koja je driver promene I transformacije.