Milos Matić - Webiz
Milos Matić
Investment Manager / ICT Hub Venture

Biografija:

Miloš Matić je investicioni menadžer u ICT Hub Ventures, prvom privatnom VC fondu u Srbiji. Zadužen je za operativno vođenje fonda, rukovođenje portfolio kompanijama, realizovanje novih investicija i pregovore sa drugim VC fondovima u svetu. Miloš je preduzetnik, konsultant i predavač. Prethodne 4 godine radi sa mladim kompanijama na postavljanju osnova njihove kompanije, planiranju razvoja biznisa kao i pripremama za prezentovanje u kratkom formatu (pitch). Prethodno iskustvo je stekao u UNDP u Srbiji i Microsoft Development Center-u.

Panel:

Razvoj kroz ulaganje u ženske startape u Srbiji

Kapital ne sme da obraća pažnju na pol već na kreiranje vrednosti i izvedbu ideje – grind ili hustle kako neki zovu. Potrebno je dodatno ohrabriti žensko preduzetništvo, motivisati žene da pokrenu svoje kompanije i da potraže finansiranje. Srž problema je upravo tu a ne u finansiranju tj ulaganju u startap koji predvodi žena jer ukoliko startap kreira vrednost, kapital ne bi trebalo da bude problem. Uvek smo tu da sve one koje žele da se upuste u preduzetničke vode podržimo i pružimo šansu, uključujući i žene. Iz cele jednačine dobijanja investicije treba isključiti rod i pol ali zadržati vrednost koja se kreira i problem koji se rešava. Tako ćemo učiniti da svi koji kreiraju vrednost imaju šansu za uspeh.