Predrag Popović - Webiz
Predrag Popović
Group Product Director / Asseco SEE

Biografija:

Predrag je Group Product Director u Asseco SEE kompaniji zadužen za razvoj portfolia softverskih proizvoda na nivou ASEE grupe. Definiše viziju i strategiju razvoja proizvoda, osigurava odgovarajuće pozicioniranje proizvoda na tržištu i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Nakon više od 10 godina rada u bankarskom sektoru i stečenog iskustva u saradnji sa velikim svetskim IT kompanijama, odlučuje se da pređe u jednu takvu kompaniju, spajajući dva sveta, sa glavnim fokusom na stvaranju novih poslovnih vrednosti kroz inovacije i digitalnu transformaciju. 

Predavanje:

SARADNJA KORPORACIJA I STARTAPA: KLJUČ ZA IZGRADNJU WIN-WIN PARTNERSTAVA