Richard Andemark - Webiz
Richard Andemark
CEO & Founder / SALT - School of Applied Technology

Biografija:

Kompanija SALT, Stokholm, Švedska imala je neverovatan rast od 1 do 100 zaposlenih za manje od dve godine, ostvarujući brz i pozitivan uticaj na tržite rada u visokim tehnologijama. Pre osnivanja SALT, Ričard je imao izvršnu poziciju u tri internationalne startap kompanije iz visokih tehnologija, predvodeći uspešno njihove globalne ekspanzije. Donya Labs, poslednji startap koji je pokrenuo Ričard radeći kao General Manager u kompaniji Americas, otkupio je Microsoft 2017. godine.

Intervju:

Kako edukativne platforme mogu da povećaju broj žena u preduzetništvu?

Kako to rade u Švedskoj? A kako se to radi u Srbiji? Koje su razlike i šta možemo naučiti od vodeće evropske startap nacije, kako bismo imali više žena preduzetnica u budućnosti?

Moramo da ostvarimo veću jednakost u okviru IT industrije, jer samo ovim putem ćemo ostvariti veći broj softverskih rešenja. Kako možemo da smanjimo ili eliminišemo barijere za žene da se lakše uključe u IT industriju u bilo kojoj fazi života, ali i šta vlade država i poslovno okruženje mogu da urade? Proveo sam mnogo godina kao deo tehnološke scene u Silicijumskoj dolini, Helsinkiju i Stokholmu. Na Webizu ću podeliti svoje viđenje i napore kompanije SALT ka ostvarenju veće jednakosti.