Sofija Čerović - Webiz
Sofija Čerović
HR Director / Saga

Biografija:

Sofija Čerović je doktor psiholoških nauka sa više od osam godina iskustva u upravljanju ljudskim resursima u IT industriji. Kao Direktor HR-a u kompaniji Saga implementirala je i unapredila brojne HR procese i politike, što je doprinelo postavljanju brige o ljudima na strateški nivo i pozicioniranju funkcije HR-a kao biznis partnera. Trenutno radi na poziciji Direktora funkcije Organizacioni razvoj i član je Odbora izvršnih direktora Sage. Sofija je Geštalt psihoterapeut pod supervizijom i autor je mnogih naučno-istraživačkih radova iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Panel:

KAKO MOŽEMO DA IMAMO VIŠE ŽENA LIDERA U HI-TECH KOMPANIJAMA?