Svetlana Tešić - Webiz
Svetlana Tešić
Corporate Board Member / AFA

Biografija:

Svetlana već 20 godina osigurava najbolje korisničko iskustvo diplomatskog sektora u industriji telekomunikacija razvijajući i negujući odnose sa ovom posebnom kategorijom partnera kompanije Telenor. Od 2017. godine Svetlana je aktivno uključena u podizanje AFA organizacije. AFA je međusektorska, međugeneracijska i rodno diversifikovana zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena i njihovom aktivnijem učešću u stvaranju budućnosti jednakih mogućnosti, sa posebnim fokusom na tehnologiju i inovacije kao ključne pokretače ekonomskog rasta i društvenog razvoja. Najvažniji projekti AFA se tiču digitalne pismenosti žena i promocije STEM zanimanja među devojčicama i devojkama, kako bi žene bile ravnopravno zastupljene na poslovima budućnosti i u stvaranju digitalne civilizacije. AFA sarađuje sa kompanijama, organizacijama, investitorima, institucijama i vladom, kako bi omogućila promenu za koju se zalaže, jer ekonomija i društvo imaju bolje rezultate kada su svi akteri društva podjednako zastupljeni u svim procesima.

AFA je u 2021. godini postala deo globalne mreže žena u sajber bezbednosti osnivanjem Women4Cyber Chapter-a čije će se delovanje u ovoj oblasti baviti osnaživanjem žena da se uključe u ovu veoma važnu oblast. Svetlana Tešič je Predsednica Women4Cyber Serbia.

Panel:

KAKO MOŽEMO DA IMAMO VIŠE ŽENA LIDERA U HI-TECH KOMPANIJAMA?

U veoma bliskoj budućnosti, bez digitalne pismenosti i tehnoloških veština neće biti moguć o(p)stanak za mnoge žene na tržištu rada. Žene su u mnogo većem riziku, jer su manje digitalno pismene od muškaraca, a i imaju manje slobodnog vremena za dodatnu edukaciju, jer se od njih tradicionalno očekuje da se više bave kućom i porodicom u slobodno vreme. Takođe, u većini sektora privrede, žene su više zastupljene na nižim pozicijama koje se lakše mogu automatizovati. Trenutno je u Srbiji, u riziku da do 2030. godine ostane bez posla čak 57% žena, jer toliki procenat žena nema ni bazičnu digitalnu pismenost. Ove žene čine 27% ukupne populacije Srbije, i ukoliko ubrzo ne uhvate korak sa novim tehnologijama, sve više će zaostajati za onima koji prate korak i sve manje će imati šansu da ravnopravno učestvuju u novoj digitalnoj civilizaciji, čiji razvoj pandemija još više ubrzava. 

Upravo zato, nedostatak bazične digitalne pismenosti žena ne treba posmatrati samo kao problem i rizik, već i kao i veliku šansu za žene da unaprede svoj položaj na tržištu rada a posebno u tehnološkim kompanijama, ukoliko se na vreme digitalno i tehnološki opismene. Naime, međunarodna iskustva pokazuju da digitalna pismenost upravo može pomoći ženama u borbi protiv društvene diskriminacije putem digitalne inkluzije.