Tanja Kuzman - Webiz
Tanja Kuzman
Senior Manager for Startups and Corporate Innovation / PwC Serbia

Biografija:

Tanja Kuzman vodi digitalne, startap i inovativne inicijative u osam zemalja Jugoistočne Evrope, a deo je i globalnog PwC tima koji se bavi ovim temama. Pre nego što se pridružila kompaniji PwC, bila je investicioni direktor u VC fondu u Velikoj Britaniji, gde je i doktorirala. U maju 2014. godine proglašena je za jednog od 100 lidera budućnosti celog sveta na simpozijumu Lidera sadašnjosti i lidera budućnosti u švajcarskom Sent Galenu. Radila je i kao konsultant na mnogobrojnim projektima finansiranim od strane međunarodnih donatora – IFC, EBRD, OECD, USAID itd.

Panel:

Strategija razvoja startap ekosistema: Zajednički poduhvat