Tijana Dabić - Webiz
Tijana Dabić
Co-Owner & Vice President / Making Cents International

Biografija:

Tijana Dabic živi i radi u Americi preko 20 godina. Tijana ima 18 godina iskustva u razvijanju biznisa, sa fokusom na razvoj biznis strategije, pozicioniranje na tržištu, stvaranje i održavanje poslovnih kontakata, prodaju roba i usluga, i kreiranje partnerstava sa drugim firmama za projekte i inicijative u domenu ekonomskog razvoja i razvoja građanskog društva. Savetnik je u StudioXVentures, fondu namenjenom da podrži startape iz Zapadnog Balkana u njihovom prodoru na američko tržište. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i magistraturu iz političkog menadžmenta na George Washington University u Vašingtonu.

Panel:

FROM NETWORKING GAP TO NETWORKING STRAP:
KAKO PAMETNO ISPLANIRATI ŠIRENJE POSLOVANJA NA STRANOM TRŽIŠTU UZ PODRŠKU POSLOVNE MREŽE SRPSKIH EKSPERATA U INOSTRANSTVU