Zoran Vasiljev - Webiz
Zoran Vasiljev
Group CEO / Centili

Biografija:

Zoran Vasiljev je CEO Centili grupe. On je lider sa širokim znanjem u razvoju i iskustvom u vođenju uspešnih digitalnih biznisa. Specijalizovao se u oblasti telekomunikacija, investicionoj strategiji i akvizicijama, organizacionoj transformaciji, marketingu, razvoju proizvoda, strategiji prodaje i prodajnih kanala. Zoran poseduje više od 25 godina međunarodnog iskustva u radu u digitalnim medijima, telekomunikacijama i menadžment konsaltingu. Pre nego sto se priključio Centili timu, vodio je projekte u Evropi, na Bliskom istoku i u Jugoistočnoj Aziji, na vodećim pozicijama u kompanijama kao sto su Apigate, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners i Peppers & Rogers Group. Došao je na čelo kompanije Centili u martu 2020.

Panel:

Strategija razvoja startap ekosistema: Zajednički poduhvat