2020 | Webiz

webiz 2020

Webiz nije postao Webinar. Niti Zoom sastanak.
Webiz je doneo NOVU DIMENZIJU produkcije i organizacije događaja i POMERIO GRANICE do sada viđenog.

Opširnije