2013 | Webiz

webiz 2013

Prvu Webiz konferenciju podržala je jedna kompanija Telekom Srbija), predavanje je održalo 20 predavača i okupila je oko 300 posetilaca.

Opširnije