2014 - Webiz

webiz 2014

Druga Webiz konferencija održana je od 21. do 24. marta 2014. godine. Te godine je po prvi put pre konferencije održana Webiz poslovna edukacija – “mlađa sestra” konferencije, format koji poslovnim ljudima nudi dve neraskidive komponente: konkretnu edukaciju i networking.

Opširnije