Nikola Mehandžić

direktor poslovnog razvoja za tržišta Zapadnog BalkanaMastercard

Biografija

Nikola Mehandžić je direktor poslovnog razvoja za tržišta Zapadnog Balkana i zadužen je za razvoj Mastercard poslovanja u oblasti digitalnih plaćanja i e-trgovine, kao i za primenu tih rešenja na ovim brzorastućim i dinamičnim tržištima. Nikola je zadužen za razvoj i implementaciju novih poslovnih projekata, sklapanje partnerstava sa tradicionalnim i netradicionalnim igračima na lokalnom nivou u okviru finansijske industrije, mobilnih operatora, partnera koji rade na NFC rešenjima i digitalnim novčanicima, procesorima, IT kompanijama i drugima. Počeo je sa radom u kompaniji Mastercard 2012. godine kao Customer Delivery Manager i bio je zadužen za implementaciju projekata sa fokusom na digitalna rešenja. Nikola ima i višegodišnje iskustvo u obradi plaćanja, upravljanju projektima i radu sa ključnim klijentima koje je stekao radom u kompaniji First data, globalnom lideru u domenu trgovačkih tehnologija i rešenja. Završio je Master studije u oblasti Međunarodnog poslovanja i menadžmenta na Univerzitetu u Beogradu i Middlesex Univerzitetu, a takođe ima i diplomu u oblasti upravljanja projektima.

Predavanje

Plaćanje jednim klikom i nove metode autentifikacije korisnika kao alati za unapređenje korisničkog iskustva

Savremena digitalna plaćanja i mehanizmi zaštite koje kompanija Mastercard razvija.