O NAMA

Platforma Webiz kao autentičan brend, zasnovana je na višegodišnjem nastojanju da putem poslovnih izazova u digitalnom okruženju, približimo široki auditorijum raznolikom edukativnom sadržaju i u svemu tome održimo profesionalan pristup.

Medijski nastup realizujemo kroz edukativne kurseve i konferencijske događaje, prateći aktuelnosti koje nameće novo digitalno tržište. Na ovaj način prilagođavamo sadržaj tema i događaja odgovarajućem Webiz formatu i okupljamo publiku različitiih interesovanja.

Kada je reč o kursevima na srpskom jeziku, Webiz predavače biramo po bogatom iskustvenom radu i ostvarenim poslovnim rezultatima, pri čemu podjednako dajemo šansu svima da predstave svoje poslovne veštine. Najbolji predavači iz svojih oblasti predstvaljaju najaktuelnija zanimanja, prilagođavaju sadržaj kursa nivoima razumevanja i pružaju konstantnu podršku polaznicima. Ovakvim pristupom učenju i načinom komunikacije međusobno stvaramo prijateljski odnos i dalju motivisanost za napredovanjem.

Webiz konferencija je mesto susretanja publike sa domaćim i regionalnim govornicima iz različitih oblasti kao što su nove tehnologije, IT sektor, preduzetništvo, marketing i slično. Organizacija ovakvog jedinstvenog konferencijskog nastupa zahteva potpunu posvećenost i prilagođavanje svim aktuelnim uslovima sredine, pa je tokom 2020. godine konferencija zaživela u virtuelnom obliku i kao takva zauzela prvo mesto na našim prostorima. Interaktivnost, live streaming, vrhunska produkcija, sadržajan program i mnoštvo tema kojima se bavimo, doveli su do visokog organizacionog standarda i velike zainteresovanosti posetilaca odnosno, online publike.

U narednom periodu, bez obzira na prilike rada i okruženje, trudićemo se i dalje da održimo edukativnu misiju i budemo u koraku sa naprednim tehnološkim inovacijama.