Webiz Hub

Articles

Prateći aktuelnosti nastupa i tema sa Webiz EDU platforme, u prilici smo da vam ponudimo i informativni blog sadržaj! Webiz edukativna predavanja na ovaj način postaju jasnija, inspirativnija i zanimljivija!

asertivna komunikacija-featured image
Nenad Radakovic

Asertivna komunikacija: Svrha zauzimanja za sebe

Različiti stilovi komunikacije određuju kvalitet međusobnih odnosa, pri čemu je asertivni način komunikacije najpoželjniji jer se zasniva na samopoštovanju i poštovanju sagovornika.   Tabela sadržaja   Interpersonalna komunikacija Asertivnost  kao

Opširnije »
Nenad Radakovic

Forex trgovina: Tržište stranih valuta

Kao i svako drugo tržište i Forex tržiše je zasnovano na ponudi i potražnji. Glavni predmet devizne trgovine su strane valute koje ostvaruju najveći dnevni promet. Tabela sadržaja: Devizno online

Opširnije »