Druga Webiz konferencija održana je od 21. do 24. marta 2014. godine. Te godine je po prvi put pre konferencije održana Webiz poslovna edukacija – “mlađa sestra” konferencije, format koji poslovnim ljudima nudi dve neraskidive komponente: konkretnu edukaciju i networking.

Ono po čemu je drugo izdanje Webiz konferencije ostalo u pamćenju jeste dolazak predstavnika dve najveće IT kompanije u to vreme – Google i Microsoft, tačnije predstavnika iz evropske kancelarije Google-a u Dablinu i predstavnika iz Microsoft Srbija.

Drugi dan konferencije obeležio je panel “Digitalno poslovanje u region: šanse i prepreke” u kome su učestvovali predavači iz skoro svih država bivše Jugoslavije.

Podršku nam je dalo nekoliko velikih kompanija: Telekom, Microsoft, Idea, Dijamant, Erste banka i duge.