Srbija je na dobrom putu da postane regionalni startap centar

Sa Nebojšom Đurđevićem, generalnim direktorom Inicijative „Digitalna Srbija“ i predsednikom Radne grupe koja je zadužena za Strategiju razvoja srpskog startap ekosistema, razgovarali smo o novom nacionalnom strateškom okviru koji će uskoro biti donet, a koji će predstavljati akcelerator domaćeg startap ekosistema.

Nebojša Đurđević će učestvovati na Webiz virtuelnoj konferenciji koja će se održati 8. i 9. aprila i u okviru panela „Kako do prvog jednoroga iz Srbije?“ dati svoje viđenje o mogućnostima i izazovima koji se nalaze pred osnivačima startapa na ovim prostorima.

Prvi put u našoj zemlji razvoj startap ekositema je deo jednog državnog dokumenta. Šta to znači za lokalne startape?

U zemljama gde postoji svest da su startapi jedan od nosilaca ekonomskog razvoja i gde tu svest dele svi relevantni akteri u privatnom i u državnom sektoru, može da nastane veliki broj startapa koji transformišu privredu, zapošljavaju talente i izvoze digitalne proizvode sa visokom dodatom vrednošću. Radna grupa koja je formirana za pisanje Strategije razvoja startap ekosistema ima zadatak da u narednih nekoliko meseci stvori nacionalni strateški okvir koji bi trebalo da dovede do povećanja broja i kvaliteta domaćih startapa i da postavi snažne temelje za dalji ubrzani razvoj ekosistema. Ovim dokumentom, Radna grupa koja radi na njegovoj izradi će napraviti petogodišnju strategiju i akcioni plan za naredne dve godine – očekujem da će ovo omogućiti sistemsku podršku za stvaranje novih i razvoj postojećih startapa.

Koja vrsta podrške je ključna za startape u ranoj fazi razvoja?

U ranoj fazi razvoja, startapima je ključno da imaju dostupne izvore finansiranja, kako bi na brz način mogli da kreiraju i validiraju svoj proizvod. Pored izvora finansiranja, startapima su potrebni i programi koji će im obezbediti dodatna znanja i mentorsku podršku potrebne za inkubaciju poslovnih ideja i ubrzanje razvoja posla. Naravno, potreban je i pravno-regulatorni okvir koji će im omogućiti da se bave inovacijama, da ih kreiraju i skaliraju bez administrativnih prepreka.

Da li Srbija može postati vodeća startap država u regionu i na koji način?

Srbija je na dobrom putu da postane startap centar u regionu, s obzirom da je poslednjih godina nastao značajan broj startapa u našoj zemlji. Beograd i Novi Sad su prvi iz regiona uključeni u godišnji izveštaj Startup Genome-a, u kojima su rangirani na listi sa vodećim svetskim startap ekosistemima. Mi smo odlično povezani sa razvijenim ekosistemima, što našim osnivačima omogućava lakše skaliranje proizvoda na razvijena tržišta, kao i pristup mreži ljudi koji posluju u razvijenim ekosistemima. Poslednjih godina zabeležen je i veći broj stranih profesionalaca koji se odlučuju za Srbiju kao mesto odakle radi, zbog pristupačnosti troškova života, dobre infrastrukture i odličnog poznavanja engleskog jezika lokalaca.

To je odličan preduslov da Srbija bude pozicionarana kao centar regiona koji će biti prepoznat kao plodno tlo za pokretanje sopstvenog biznisa (više prilika, više investitora, više sistema podrške, kao i talenta).

Kako obrazovni programi mogu uticati na razvoj startap ekosistema?

Obrazovni programi su jedan veoma važan element koji značajno utiče na razvoj startap ekosistema, zato što nam on određuje koliko ćemo mladih talenata kreirati koji će moći da se takmiči na svetskom nivou. Kroz formalno i neformalno obrazovanje, mladima se mogu razvijati preduzetničke kompetencije koje se sastoje od znanja, veština i stavova. Iako u našem ekosistemu imamo ljude koje su preduzimljivi i spremni na rizik (što su veoma važne preduzetničke osobine), bez odgovorajućeg obrazovanja svi talenti na svetu neće biti dovoljni i predstavljaće samo izuzetke. Neophodno je da postoje programi koji podstiču preduzetništvo. Formalno obrazovanje je dobar mehanizam da se u ranoj fazi krene sa upoznavanjem procesa pokretanja sopstvenog startapa. Imati programe obrazovanja usmerene ka preduzetništvu omogućava jednoj državi da ima održivi ekonomski i socijalni rast i razvoj. Što se ranije krene sa pokretanjem sopstvenog startapa, lakše je donositi odluke i preuzimati rizike. U ovom procesu se stiče neophodno iskustvo, koje će pomoći kreiranju zrelih, iskusnih i serijskih preduzetnika.